Komarba

KOMARBA | Koperasi Persatuan Penternak Arnab Malaysia

Projek 2022 - 2032

EKOSISTEM PENTERNAKAN ARNAB PEDAGING SKALA INDUSTRI

Pusat Pembiak-bakaan Hycole

Pusat pembiak-bakaan ialah kunci kepada penternakan skala industri. Pusat pembiak-bakaan induk memastikan penternak mendapat bekalan induk yang terjamin kualiti serta prestasinya.

Pembinaan Reban Satelit

Reban satelit dibina untuk disewa oleh penternak kontrak. Reban satelit juga boleh dibina sendiri penternak dengan kerjasama koperasi atau rakan strategik koperasi.

Pembangunan Pusat Pemprosesan & Produk Hiliran

Ini ialah platform yang akan memastikan keluaran hasil ladang disalurkan kepada pasaran sekaligus melengkapkan rantaian bekalan daging arnab berkualiti premium.

Pusat Pembiak-bakaan Hycole

Pusat pembiak-bakaan ialah kunci kepada penternakan skala industri. Pusat pembiak-bakaan induk memastikan penternak mendapat bekalan induk yang terjamin kualiti serta prestasinya.

Pembinaan Reban Satelit

Reban satelit dibina untuk disewa oleh penternak kontrak. Reban satelit juga boleh dibina sendiri penternak dengan kerjasama koperasi atau rakan strategik koperasi.

Pembangunan Pusat Pemprosesan & Produk Hiliran

Ini ialah platform yang akan memastikan keluaran hasil ladang disalurkan kepada pasaran sekaligus melengkapkan rantaian bekalan daging arnab berkualiti premium.

Perancangan Projek KOMARBA

PENTERNAKAN ARNAB PEDAGING BERPUSAT

2021 – 2026

Penubuhan Arnab Bersepadu Sistem Pertanian Kontrak & Bekalan Daging Arnab Berterusan

2027 – 2029

Penubuhan Pusat Pemilihan Arnab Jantan Untuk Pasaran Antarabangsa

2029-2031

  • Menyediakan Sijil Halal Untuk Rumah Penyembelihan & Loji Pemprosesan
  • Penubuhan Kilang Pemakanan

Akan Datang

Penubuhan Pusat Pembiakan Untuk Makmal Arnab